Dewis Iaith

Y Siop

Bydd cyfle i brynu ar-lein ar gael yn fuan ond yn y cyfamser mae croeso i chi ddefnyddio ein ffurflen gyswllt i holi a hyd yn oed archebu.  Gallwn eich ffonio i gael manylion talu.

 

Dyma rai o'r nwyddau sydd ar werth gennym

 Crys T Popeth Cymraeg am Byth

CrysT Popeth Cymraeg am Byth
£5.00

 CD

CD 200 Words a Day
£15.00

 llyfr dulliau dysgu

Llyfr Dulliau Dysgu Ail Iaith
£4.95

 

 

 

 

 

Mae gennym hefyd docynnau i chi allu rhoi anrheg o ran neu'r cyfan o gost Cwrs Dysgu Cymraeg i rhywun. Maent ar gael am dri swm gwahanol sef £5, £10 a £35. Defnyddiwch ein ffurflen gyswllt i archebu a byddwn yn cysylltu a chi gyda'r manylion talu. Gallwch dalu yn uniongyrchol i'n cyfri banc neu dros y ffôn drwy ddefnyddio cerdyn. Dyddiad olaf i dderbyn archebion ar gyfer Nadolig 2021 yw 16eg Rhagfyr 2021.

 

 Tocyn Anrheg £5

Tocyn ANRHEG
£5.00

 Tocyn Anrheg £10

TOCYN ANRHEG
£10.00

 Tocyn Anrheg £35

TOCYN ANRHEG
£35.00

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg