Mynediad

Adnoddau Mynediad tiwtoriaid Popeth Cymraeg

 

 

Canolradd

Adnoddau Canolradd tiwtoriaid Popeth Cymraeg

 

 

Uwch +

Adnoddau Uwch + tiwtoriaid Popeth Cymraeg

 

 

Cyffredinol

Adnoddau Cyffredinol
 

 

 

Cysylltwch

Sut i gysylltu â Llwyfan
 

 

Polisïau  Popeth Cymraeg

  • Mae Popeth Cymraeg a Coleg Cambria wedi cydweithio i sicrhau fod polisïau Popeth Cymraeg mor agos ag sy’n ymarferol bosib i bolisïau ein partner Coleg Cambria. Mae hynny wedi golygu bod Popeth Cymraeg weithiau wedi mabwysiadu un o bolisïau Coleg Cambria yn ddigyfnewid, weithiau wedi addasu un o bolisïau Coleg Cambria fel ei fod yn gweddu i sefyllfa unigryw Popeth Cymraeg ac weithiau wedi ei hepgor gan ei fod yn amherthnasol (e.e. gwasanaethau nas cynigir gan y sefydliad).
  • Mae fwy o fanylion am y berthynas rhwng polisïau Popeth Cymraeg a pholisïau Coleg Cambria ar gael yn y ddogfen bolisi gyntaf isod.
  • Os byth y cyfyd gwrthdaro posib rhwng polisïau Coleg Cambria a pholisïau Popeth Cymraeg bydd polisïau Popeth Cymraeg yn ddarostyngedig i bolisïau Coleg Cambria.

 

 

Polisïau Coleg Cambria

 

Amdanom Ni

Mae LLWYFAN yn wefan lle gall tiwtoriaid Popeth Cymraeg (a thu hwnt) rannu syniadau ac adnoddau. Crëwyd LLWYFAN i ymateb i ofynion tiwtoriaid ar bob lefel i sicrhau nad ydy pawb yn ail-greu'r olwyn.

Cysylltu

01745 812287

llwyfan@popethcymraeg.cymru

ⓗ 2019 popethcymraeg.cymru

Logo Porffor