Dewis Iaith

Dulliau Dysgu

 

Rydym yn defnyddio dau brif ddull o ddysgu Traddodiadol a Dysgu Popeth (Dadawgrymeg)

Dadawgrymeg

aduniad cariadiaithDros y blynyddoedd mae Popeth Cymraeg wedi arloesi ym maes Methodolegau Dysgu Iaith Amgen yng Nghymru. Rydym wedi astudio nifer o ddulliau i weld pa rai sydd, yn ein barn ni, y mwyaf effeithiol ac wedi dod i'r casgliad mai’r dull mwyaf ffrwythlon yr ydym wedi dod ar ei draws yw Dadawgrymeg. Rydym yn cynnig dosbarthiadau Dadawgrymeg Cymraeg (Cyrsiau Dysgu Popeth) i oedolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru gyda chefnogaeth lawn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Ni yw'r unig sefydliad yng Nghymru sy'n gymwys i wneud hyn.

Traddodiadol

Llun o wers draddodiadolGwersi traddodiadol o un sesiwn 2 neu 3 awr yr wythnos.

Is-gategorïau

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG