Dewis Iaith

 

Gwers Ar-Lein

Ar gyfer cyrsiau ar-lein yn unig dilynwch ‘Cyrsiau Traddodiadol’ yna dewis ‘Cwrs Cyfunol’

Mae Popeth Cymraeg yn cynnig sawl math o gwrs

 

Cynnig Cyw Cynnar (50%) (Mynediad 1 yn unig.  Mynediad 1 = Dechreuwyr Pur)

Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Mis Medi, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf. Cofiwch ddefnyddio'r côd Cynnar50 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.  Ar ôl y dyddiad hwnnw bydd y pris yn codi i £90 er y bydd gostyngiadau llai ar gael ar gyfer myfyrwyr sy’n ffitio rhai categorïau penodol.

Yn ogystal â'r côd Cynnar50 ar gyfer cyrsiau Mynediad 1 mae'r gostyngiadau isod hefyd ar gael:

  • Dychwelwyr 20% - Côd DYCH20 Dysgwyr sy'n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +. Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw'r dysgwr yn gymwys.
  • Pensiynwyr sy’n derbyn credyd pensiwn 40% - Côd PEN20
  • Myfyrwyr sy’n astudio cwrs hyfforddiant gyda choleg neu brifysgol 40% - Côd MYF20
  • Derbyn Budd-daliadau 40% - Côd BUDD20

 

 

Cyrsiau Traddodiadol unwaith yr wythnos (rhwng 2 a 3 awr yr wythnos) 


Cyrsiau  Dysgu Popeth yn defnyddio y dull arloesol Dadawgrymeg a ddefnyddiwyd ar raglenni teledu Cariad@iaith .  Mae’r cyrsiau yma fel arfer tua 3.5 i 6 awr yr wythnos.


Cyrsiau Bloc Cyrsiau dwys o  2, 3, 4 neu 5 diwrnod (nid yn breswyl)


Sadyrnau Siarad Cyrsiau undydd ar Ddydd Sadwrn

 

Cyrsiau Blasu - ddim ar gael ar hyn o bryd

 
Os hoffech drafod pa gwrs fyddai’n addas i chi cysylltwch â ni ar
01745 812287             Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


I gofrestru ar lein cliciwch ar ddolen yng ngholofn olaf ein rhestri cyrsiau neu ewch i https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dod-o-hyd-i-gwrs/

 

 Anghenion Mynediad i'r Anabl 

Os oes gynnoch chi unrhyw anghenion mynediad a wnewch chi gysylltu â ni o flaen llaw, os gwelwch yn dda, er mwyn i ni fedru hwyluso pethau i chi: 01745 812287

 

Am fanylion ynglŷn â dosbarthiadau yn siroedd Y Ffint a Wrecsam cysyllter â’n partner Coleg Cambria ar 01978 267596.

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg