Dewis Iaith

Cyrsiau Dechreuwyr

Ionawr 2019

Mae'r cyrsiau 16 wythnos yma wedi eu hanelu at bobl efo dim neu ychydig iawn o wybodaeth o'r Gymraeg

Pob cwrs yn cychwyn yn yr wythnos sy'n dechrau ar yr 28/01/2019

Y prisiau yw :

  • £45 (Mae gostyngiadau ar gael. Er mwyn derbyn un o’r gostyngiadau hyn bydd angen defnyddio un o’r codau isod)
  • Bydd £15 ychwanegol i'w dalu am yr adnoddau
 

Gostyngiadau a Rhif Côd y Gostyngiadau

03 Pensiynwyr yn derbyn Credyd Pensiwn 40% Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.

04 Myfyrwyr yn astudio cwrs hyfforddi gyda Choleg neu Brifysgol 40%. Cerdyn NUS neu gerdyn adnabod y coleg / y brifysgol i’w dangos yn y wers gyntaf.

05 Credyd Treth Gwaith; Cymhorthdal Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth; Budd-dal Tai/Treth Y Cyngor; Lwfans Byw i’r Anabl; Lwfans Gofalwr; Lwfans Ceisio Gwaith 40%. Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.

06 Ymrestru Cynnar cyn Ionawr 20fed 2019 20%

Pwysig: Ni ellir defnyddio mwy nag un côd disgownt. Os ydych yn gymwys ar gyfer mwy nag un o’r codau disgownt uchod defnyddiwch yr un sydd yn cynnig y disgownt uchaf.

 

 

Teitl Y CwrsTrefCanolfanDyddAmser CychwynAmser GorffenDyddiad cychwynCod y dosbarthCofrestru
Cwrs Mynediad Rhan 1BODELWYDDANCanolfan FusnesMawrth1.30 p.m4.00 p.m.29/01/2019gd-008213https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/afc71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/
Cwrs Mynediad Rhan 1DINBYCHCanolfan Iaith ClwydIau9.30 a.m.12.00 p.m.31/01/2019gd-008214https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b0c71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/
Cwrs Mynediad Rhan 1DINBYCHCanolfan Iaith ClwydMawrth7.00 p.m.9.00 p.m.29/01/2019gd-008215https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b1c71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/
Cwrs Mynediad Rhan 1PRESTATYNGwersyll Gwyliau Salford by the SeaMawrth1.00 p.m.3.30 p.m.29/01/2019gd-008216https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b2c71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/
Cwrs Mynediad Rhan 1PRESTATYNGwersyll Gwyliau Salford by the SeaLlun7.00 p.m.9.00 p.m.28/01/2019gd-008217https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b3c71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/
Cwrs Mynediad Rhan 1RHUDDLANCanolfan GymunedolLlun1.00 p.m.3.30 p.m.28/01/2019gd-008218https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b4c71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/
Cwrs Mynediad Rhan 1RHUDDLANCanolfan GymunedolLlun7.00 p.m.9.00 p.m.28/01/2019gd-008219https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b5c71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/
Cwrs Mynediad Rhan 1RHUTHUNColeg Cambria LlysfasiIau9.30 a.m.12.00 p.m.31/01/2019gd-008220https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b6c71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/
Cwrs Mynediad Rhan 1Y RHYLCanolfan Y DderwenMawrth1.15 p.m.3.45 p.m.29/01/2019gd-008221https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b7c71e71-fff6-e811-a954-002248015e4e/

 

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG