Dewis Iaith

Cyrsiau Blasu

Dewch i gael blas ar y Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.  Mae'r cwrs yn £10 ac yn cynnwys llyfr a CD a fydd yn cael ei anfon atoch wedi i'r taliad gael ei brosesu.

Teitl Y CwrsTrefCanolfanDyddAmser CychwynAmser GorffenDyddiad DechrauPrisCôd Cofrestru ar-leinCofrestru

 

  • Yn dilyn y cwrs blasu 6 wythnos byddwn yn cynnig cyrsiau parhad yn cychwyn ym Mis Ionawr 2021
  • Cofrestrwch ar-lein drwy ddilyn y dolenni uchod
  • Os gwelwch yn dda gwnewch hynny 3 diwrnod cyn dechrau'r wers gyntaf
  • Os ydych yn cael trafferth cofrestru ar-lein yna ffoniwch 01745 812287
  • Yn anffodus nid ydym yn gallu derbyn myfyrwyr dan 16 ar y cyrsiau yma

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg