Dewis Iaith

 

Gwers Ar-Lein

Mae'r rhan fwyaf o'n cyrsiau ar-lein ar hyn o bryd (oni roddir lleoliad ffisegol) a byddant o bosibl yn parhau ar-lein am weddill y flwyddyn. Fodd bynnag, byddwn yn ystyried symud gwersi i leoliad ffisegol, yn dibynnu ar sefyllfa Covid, os yw tiwtoriaid a phob aelod o ddosbarth yn dymuno gwneud hynny. 

Mae Popeth Cymraeg yn cynnig sawl math o gwrs:

  

Cyrsiau Dechreuwyr Ionawr 2022

 

Cyrsiau Traddodiadol unwaith yr wythnos (rhwng 2 a 3 awr yr wythnos) 


Cyrsiau  Dysgu Popeth yn defnyddio y dull arloesol Dadawgrymeg a ddefnyddiwyd ar raglenni teledu Cariad@iaith .  Mae’r cyrsiau yma fel arfer tua 3.5 i 6 awr yr wythnos.


Cyrsiau Bloc Cyrsiau dwys o  2, 3, 4 neu 5 diwrnod (nid yn breswyl)


Sadyrnau Siarad Cyrsiau undydd ar Ddydd Sadwrn

 

 
Os hoffech drafod pa gwrs fyddai’n addas i chi cysylltwch â ni ar
01745 812287             Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


I gofrestru ar lein cliciwch ar ddolen yng ngholofn olaf ein rhestri cyrsiau.

 

 Anghenion Mynediad i'r Anabl 

Os oes gynnoch chi unrhyw anghenion mynediad a wnewch chi gysylltu â ni o flaen llaw, os gwelwch yn dda, er mwyn i ni fedru hwyluso pethau i chi: 01745 812287

 

Am fanylion ynglŷn â dosbarthiadau yn siroedd Y Ffint a Wrecsam cysyllter â’n partner Coleg Cambria ar 01978 267596.

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg