Dewis Iaith

 

Mae Popeth Cymraeg yn cynnig sawl math o gwrs

Cyrsiau Blasu byr.  Cyflwyniad i Gymraeg sylfaenol sy'n cynnwys testunau megis cyfarchion, cyflwyno pobl, eich cartref, dysgu ieithoedd, hoff a chas bethau, archebu diodydd. Mae'r cyrsiau am ddim ond mae'r llyfr a'r CD yn costio £5.  Does dim cyrsiau blasu ar gael ar hyn o bryd.  Gwyliwch am newyddion pellach.

 

Cyrsiau Traddodiadol unwaith yr wythnos (rhwng 2 a 3 awr yr wythnos) yn cynnwys cyrsiau Cymraeg i’r Teulu cyrsiau sy’n anelu’r iaith a gyflwynir at anghenion rhieni neu ofalwyr plant ifainc .


Cyrsiau  Dysgu Popeth yn defnyddio y dull arloesol Dadawgrymeg a ddefnyddiwyd ar raglenni teledu Cariad@iaith .  Mae’r cyrsiau yma fel arfer tua 3.5 i 6 awr yr wythnos.


Cyrsiau Bloc Cyrsiau dwys o  2, 3, 4 neu 5 diwrnod (nid yn breswyl)


Sadyrnau Siarad Cyrsiau undydd ar Ddydd Sadwrn


Cyrsiau Preswyl yng Ngholeg Cambria, Llysfasi tu allan i Rhuthun


Os hoffech drafod pa gwrs fyddai’n addas i chi cysylltwch â ni ar
01745 812287             Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


I gofrestru ar lein cliciwch ar ddolen yng ngholofn olaf ein rhestri cyrsiau neu ewch i https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dod-o-hyd-i-gwrs/


Gallwch hefyd gofrestru drwy lawrlwytho ffurflen gais ei llenwi a dod a hi i’r cyfarfod cyflwyno gyda siec neu arian parod.  Bydd y ffurflenni cais ar gael ar wefan https://dysgucymraeg.cymru.  Os ydych am ddefnyddio y dull yma yna cysylltwch ymlaen llaw ar 01745 812287.  Os nad ydych yn gallu lawrlwytho ffurflen ymlaen llaw yna bydd copïau ar gael yn y cyfarfod cyflwyno.

 

Gostyngiadau a Rhif Côd y Gostyngiadau

 
01 Dychwelwyr 20%                    Dysgwyr sy’n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +.  Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw’r dysgwr yn gymwys.
 
02 Ymrestru Cynnar cyn Medi 16eg 20%
 
03 Pensiynwyr yn derbyn Credyd Pensiwn 40%    Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
04 Myfyrwyr yn astudio cwrs hyfforddi gyda Choleg neu Brifysgol  40% .              Cerdyn NUS neu gerdyn adnabod y coleg / y brifysgol i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
05 Credyd Treth Gwaith; Cymhorthdal Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth; Budd-dal Tai/Treth Y Cyngor; Lwfans Byw i’r Anabl; Lwfans Gofalwr;  Lwfans Ceisio Gwaith  40%.
Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.
 
Pwysig: Ni ellir defnyddio mwy nag un côd disgownt. Os ydych yn gymwys ar gyfer mwy nag un o’r codau disgownt uchod defnyddiwch yr un sydd yn cynnig y disgownt uchaf.

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg