Dewis Iaith

Un o allweddau llwyddiant Popeth Cymraeg yw'r tîm sydd wedi ei greu yno. Hynny, a'r teimlad teuluol yw'r sail ar gyfer datblygiadau'r dyfodol hefyd. Ar hyd y blynyddoedd, mae'r gweithwyr a'r tiwtoriaid wedi datblygu ochr yn ochr â'r dysgwyr, gyda phob un yn cael cyfle i feithrin eu sgiliau gorau. Dyma gyfle i gwrdd â nhw.

Ioan Talfryn
Prif Weithredwr

Verona Pritchard Jones
Rheolwr

Hefina Griffiths
Swyddog Data (Rhan amser)

Rachel Granger
Swyddog Ansawdd/Cyrsiau Bloc (Rhan Amser)

Yn ogystal â'r staff llawn amser mae gan Popeth Cymraeg dros 20 o diwtoriaid sy'n cynnal gwersi ar hyd a lled Gogledd-ddwyrain Cymru.

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg