Dewis Iaith

Trefniadau Dros Dro Oherwydd Y Pandemig

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein ym Mis Medi. Byddwn ni’n dychwelyd i’r ystafell ddosbarth pan fydd hi’n ddiogel i ni wneud hynny.  Bydd y cyrsiau cyfunol, fodd bynnag, yn parhau i gael eu dysgu ar-lein.

Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn.  Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs. 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg