Canllawiau am y coronafeirws

Ers i ni gyhoeddi ein canllawiau ychydig ddyddiau yn ôl mae'r sefyllfa wedi newid felly  fyddwn ni ddim yn cynnal dosbarthiadau o 20 Mawrth ymlaen. Mae'r rhan fwyaf o'r dosbarthiadau wedi stopio'n barod. Cysylltwch â'ch tiwtor i weld os ydy'ch dosbarth chi'n mynd ymlaen yr wythnos hon. Byddwn ni'n gwneud trefniadau i ddysgu'n ddigidol yn fuan iawn. Edrychwch ar ôl eich hun.

Os bydd y sefyllfa'n newid, byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy roi’r newyddion diweddaraf ar y wefan. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth honno ar ein cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Gellir dod o hyd i gyngor diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru am y firws yma.

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg