Dewis Iaith

Arbenigwyr ar ddysgu Cymraeg i Oedolion ers dros 25 mlynedd

Cyrsiau Blasu

Cyflwyniad i Gymraeg sylfaenol sy'n cynnwys testunau megis cyfarchion, cyflwyno pobl, eich cartref, dysgu ieithoedd, hoff a chas bethau, archebu diodydd. Mae'r cwrs am ddim ond mae'r llyfr a'r CD yn costio £5.

Teitl Y CwrsTrefCanolfanDyddAmser CychwynAmser GorffenCyfarfod CroesoPrisCôd Cofrestru ar-leinCofrestru
BlasuBodelwyddanCanolfan FusnesMawrth10:0012:3012/11/2019£0gd-14527https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b6b8362b-85f5-e911-a95a-002248015e4e/
BlasuCorwenCanolfan NiGwener10:0012:3015/11/2019£0gd-14528https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b7b8362b-85f5-e911-a95a-002248015e4e/
BlasuDinbychCanolfan Iaith ClwydMawrth9:3012:0012/11/2019£0gd-14529https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b8b8362b-85f5-e911-a95a-002248015e4e/
BlasuDinbychCanolfan Iaith ClwydIau19:0021:0014/11/2019£0gd-14530https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/b9b8362b-85f5-e911-a95a-002248015e4e/
BlasuPrestatynCanolfan Fowlio Gogledd CymruIau13:0015:3014/11/2019£0gd-14531https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/bab8362b-85f5-e911-a95a-002248015e4e/
BlasuRhuddlanCanolfan GymunedolLlun19:0021:0011/11/2019£0gd-14532https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/bbb8362b-85f5-e911-a95a-002248015e4e/
BlasuRhuthunColeg Cambria LlysfasiMercher9:3012:0013/11/2019£0gd-14533https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/bcb8362b-85f5-e911-a95a-002248015e4e/

 

  • Yn dilyn y cwrs blasu 5 wythnos byddwn yn cynnig cyrsiau parhad yn cychwyn ym Mis Ionawr
  • Cofrestrwch ar-lein drwy ddilyn y dolenni uchod
  • Os gwelwch yn dda gwnewch hynny  3 diwrnod cyn dechrau'r wers gyntaf
  • Os ydych yn cael trafferth cofrestru ar-lein yna ffoniwch 01745 812287
  • Yn anffodus nid ydym yn gallu derbyn myfyrwyr dan 16 ar y cyrsiau yma

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG