Dewis Iaith

Rydym yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o gyrsiau o sawl math.  Dewiswch y math o gwrs yr hoffech gael mwy o fanylion amdanynt o'r rhestr isod.

Cyrsiau 1 sesiwn 2 neu 3 awr yr wythnos fel arfer. 

Cyrsiau o ddau neu fwy o ddiwrnodau gan gynnwys cyrsiau penwythnos.

Cyrsiau 3 neu 4 awr yr wythnos yn defnyddio y dull Dadawgrymeg.

Cyrsiau preswyl penwythnos neu 5 diwrnod

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG