Dewis Iaith

Cyrsiau Bloc ac Undydd

Enw’r Cwrs

Course Name

Lleoliad

Location

Dydd

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Lefel

Level

Côd

Code

Pris

Price

Cofrestru

Register

Cwrs Undydd

Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn
Saturday       

9.30 - 3.30 p.m.

14/10/2017

Pob Lefel All levels

 

Am ddim Free

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs 2 ddydd

2 Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Iau – Gwe

Thurs-Fri

9.30 - 3.30 p.m

26-27/10/2017

Canolradd
Intermediate

 

£20/£10

Canolradd / Intermediate

Cwrs Undydd

Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn / Saturday

9.30 - 3.30 p.m.

11/11/2017

Pob Lefel All levels

 

£10/£5

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs 2 ddydd

2 Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Iau – Gwe

Thurs-Fri

9.30 - 3.30 p.m.

23-24/11/2017

Uwch

 

£20/£10

Uwch

Cwrs Undydd

Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn / Saturday

9.30 - 3.30 p.m.

9/12/2017

Pob Lefel All levels

 

£10/£5

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs Calan

New Year’s Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Merch - Gwe

Wed-Fri

9.30 - 3.30 p.m.

3-5/1/2018

Pob Lefel All levels

 

£25/£12.50

Total Beginners / Dechreuwyr Pur

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs Undydd

Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn / Saturday

9.30 - 3.30 p.m.

20/1/2018

Pob Lefel All levels

 

£10/£5

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs 2 ddydd

2 Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Iau – Gwe

Thurs-Fri

9.30 - 3.30 p.m.

25-26/1/2018

Sylfaen
Foundation

 

£20/£10

Sylfaen / Foundation

Cwrs Undydd

Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn / Saturday

9.30 - 3.30 p.m.

24/2/2018

Pob Lefel All levels

 

£10/£5

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs 2 ddydd

2 Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Iau – Gwe

Thurs-Fri

9.30 - 3.30 p.m.

1-2/3/2018

Mynediad
Entry

 

£20/£10

Entry / Mynediad

Cwrs Undydd

Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn / Saturday

9.30 - 3.30 p.m.

10/3/2018

Pob Lefel All levels

 

£10/£5

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Ysgol Basg

Easter School

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Llun - Iau

Mon -Thurs

9.30 - 3.30 p.m.

26-29/3/2018

Pob Lefel All levels

 

£25/£12.50

Total Beginners / Dechreuwyr Pur 

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs 2 ddydd

2 Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Iau – Gwe

Thurs-Fri

9.30 - 3.30 p.m.

19-20/4/2018

Canolradd
Intermediate

 

£20/£10

Canolradd / Intermediate

Cwrs Undydd

Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn / Saturday

9.30 - 3.30 p.m.

5/5/2018

Pob Lefel All levels

 

£10/£5

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs 2 ddydd

2 Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Iau – Gwe

Thurs-Fri

9.30 - 3.30 p.m.

17-18/5/2018

Sylfaen
Foundation

 

£20/£10

Sylfaen / Foundation

Cwrs Undydd

Day Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn / Saturday

9.30 - 3.30 p.m.

9/6/2018

Pob Lefel All levels

 

£10/£5

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Ysgol Haf

Summer School

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Llun - Gwe

Mon-Fri

9.30 - 3.30 p.m.

2-6/7/2018

Pob Lefel All levels

 

£30/£15

Total Beginners / Dechreuwyr Pur 

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Cwrs Undydd

Day
Course

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Sadwrn / Saturday

9.30 - 3.30 p.m.

7/7/2018

Pob Lefel All levels

 

£10/£5

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Ysgol Haf

Summer School

DINBYCH
DENBIGH, Canolfan Iaith Clwyd

Llun - Gwe

Mon-Fri

9.30 - 3.30 p.m.

16-20/7/2018

Pob Lefel All levels

 

£30/£15

Total Beginners / Dechreuwyr Pur 

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG