Dewis Iaith

Sut i gofrestru

I gofrestru ar gyfer un o'n cyrsiau

Gallwch lawlwytho y ffurflen berthnasol o'r gwahannol adrannau )e.e. Cyrsiau Bloc neu Gyrsiau Preswyl). Gallwch ei hanfon drwy'r post gyda siec neu ei hanfon gyda e-bost a'n ffonio i dalu gyda cerdyn. Bydd cofrestru ar-lein ar gael cyn bo hir drwy ein hadran ar wefan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG