Dewis Iaith

Cyrsiau Preswyl Cymraeg 2018
Pob lefel

>

Enw’r Cwrs

Course Name

Lleoliad

Location

Dydd

Day

Amser

Time

Dyddiad

Date

Lefel

Level

Côd

Code

Pris

Price

Cofrestru

Register

Cwrs Y Gwanwyn

Spring Course

Coleg Cambria, Llysfasi, Rhuthun

Prynhawn Gwener – prynhawn Llun

Friday afternoon  – Mon afternoon

15.30 -13.00 p.m.

18-21/5/2018

Pob Lefel All levels

 

£175

Total Beginners / Dechreuwyr Pur 

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Ysgol Haf

Summer School

Coleg Cambria, Llysfasi, Rhuthun

Llun – Gwener

Mon-Fri

9.30 - 15.00 p.m.

23-27/7/2018

Pob Lefel All levels

 

£295

Total Beginners / Dechreuwyr Pur 

Entry / Mynediad

Foundation / Sylfaen

Intermediate / Canolradd

Uwch

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG