Dewis Iaith

Cyrsiau Dechreuwyr
Ionawr 2018

Mae'r cyrsiau 15 wythnos yma wedi eu hanelu at bobl efo dim neu ychydig iawn o wybodaeth o'r Gymraeg

Y prisiau yw :

  • 2 awr - £35 / £17.50 (Gostyngol) + £15 deunyddiau cwrs
  • 2.5 awr - £40 / £20 (Gostyngol) + £15 deunyddiau cwrs
  • 4 awr - £45 / £22.50 ((Gostyngol) + £15 deunyddiau cwrs

 

 

Lleoliad

Dydd

Amser

Cyfarfod Croeso

Cofrestru

BODELWYDDAN 
Canolfan Fusnes

Iau

1.00 p.m. - 3.30 p.m.

25/1/2018

Bodelwyddan

CORWEN
Canolfan Ni

Llun

1.00 p.m. - 3.30 p.m.

22/1/2018

Corwen

CYNWYD Cymraeg i deuluoedd
Ysgol Bro Dyfrdwy

Mer

9.30 a.m. - 11.00 a.m.

24/1/2018

Cynwyd

DINBYCH Dysgu Popeth
Canolfan Iaith Clwyd

Iau

9.30 a.m. - 13.30 p.m.

25/1/2018

Dinbych Dysgu Popeth

DINBYCH
Canolfan Iaith Clwyd

Iau

7.00 p.m. - 9.00 p.m.

25/1/2018

Dinbych Nos

LLANGOLLEN
Neuadd Y Dref

Llun

6.30 p.m. - 8.30 p.m.

22/1/2018

Llangollen Neuadd Y Dref

LLANGOLLEN
Canolfan Hamdden

Llun

6.30 p.m. - 8.30 p.m.

22/1/2018

Llangollen Canolfan Hamdden

PRESTATYN
Canolfan Fowlio

Iau

1.00 p.m. - 3.30 p.m.

25/1/2018

Prestatyn Dydd

PRESTATYN
Eglwys Y Drindod

Mer

7.00 p.m. - 9.00 p.m.

24/1/2018

Prestatyn Nos

RHUTHUN
Coleg Cambria Llysfasi

Mer

9.30 a.m. - 12.00 p.m.

24/1/2018

Rhuthun Dydd

RHUTHUN
Coleg Cambria Llysfasi

Llun

7.00 p.m. - 9.00 p.m.

22/1/2018

Rhuthun Nos

Y RHYL Cymraeg i Deuluoedd
Llyfrgell

Maw

1.30 p.m. - 3.30 p.m.

23/1/2018

Y Rhyl Cymraeg I Deuluoedd

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG