Dewis Iaith

Cliciwch yma ar gyfer Cyrsiau Dechreuwyr Ionawr 2018

 

Mae Popeth Cymraeg yn cynnig 5 math o gwrs

Cyrsiau Blasu. Cyflwyniad i Gymraeg sylfaenol sy'n cynnwys testunau megis cyfarchion, cyflwyno pobl, eich cartref, dysgu ieithoedd, hoff a chas bethau, archebu diodydd. Mae'r cwrs am ddim ond mae'r llyfr a'r CD yn costio £5.
Mae’r cwrs Cymraeg i Deuluoedd yng Nghynwyd yn canolbwyntio ar Gymraeg defnyddiol ar gyfer rhieni neu warchodwyr plant bach

Cyrsiau Traddodiadol unwaith yr wythnos (rhwng 2 a 3 awr yr wythnos) yn cynnwys cyrsiau Cymraeg i’r Teulu cyrsiau sy’n anelu’r iaith a gyflwynir at anghenion rhieni neu ofalwyr plant ifainc .


Cyrsiau  Dysgu Popeth yn defnyddio y dull arloesol Dadawgrymeg a ddefnyddiwyd ar raglenni teledu Cariad@iaith .  Mae’r cyrsiau yma fel arfer tua 3.5 i 6 awr yr wythnos.


Cyrsiau Undydd a Bloc Cyrsiau undydd a chyrsiau dwys o  2, 3, 4 neu 5 diwrnod (nid yn breswyl)


Cyrsiau Preswyl yng Ngholeg Cambria, Llysfasi tu allan i Rhuthun


Os hoffech drafod pa gwrs fyddai’n addas i chi cysylltwch a ni ar
01745 812287             Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


I gofrestru ar lein ewch i https://learnwelsh. /courses/find-a-course/ neu cliciwch ar ddolen yng ngolofn olaf ein rhestri cyrsiau. 


Gallwch hefyd gofrestru drwy lawrlwytho ffurflen gais ei llenwi a dod a hi i’r cyfarfod cyflwyno gyda siec neu arain parod.  Bydd y ffurflenni cais ar gael ar wefan https://dysgucymraeg.cymru.  Os ydych am ddefnyddio y dull yma yna cysylltwch ymlaen llaw ar 01745 812287.  Os nad ydych yn gallu lawrlwytho ffurflen ymlaen llaw yna bydd copïau ar gael yn y cyfarfod cyflwyno.

 

Ffi Cwrs

Mae’r sawl sydd dros 60 oed a’r rheiny sydd yn derbyn un o’r budd-daliadau isod yn gymwys i dalu’r ffi ostyngol (50%).  Bydd angen tystiolaeth yn y cyfarfod croeso.

 

Côd disgownt i’w ddefnyddio pan yn talu ar-lein

Dros 60

01

Credyd Treth Gwaith

02

Cymhorthdal Incwm

03

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

04

Budd-dal Tai/Treth Y Cyngor

05

Lwfans Byw i’r Anabl

06

Lwfans Gofalwr

07

Lwfans Ceisio Gwaith

08

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg

 

Croeso i Popeth Cymraeg

Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, yr unig ddarparwr cyhoeddus sy'n canolbwyntio 100% o'i weithgaredd ar ddysgu Cymraeg i Oedolion.

 

Am sgwrs anffurfiol:

01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru

Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG